โครงการเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมแนวทางการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายกิตติพงษ์ คำแสนราช)  ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมแนวทางการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายกิตติพงษ์ คำแสนราช)  ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 103 ครั้ง

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564  นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง บูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนส่งเสริมแนวทางการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายกิตติพงษ์ คำแสนราช)  ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการจัดโครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรจากเกษตรกรต้นแบบ สู่เกษตรกรรายใหม่ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง และเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  อำเภอสำโรง จำนวน 30 ราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  ร่วมถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ โดยเน้นหลักสูตรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง