การมอบปัจจัยการผลิตอาหารปลากินพืช แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

การมอบปัจจัยการผลิตอาหารปลากินพืช แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564  

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 134 ครั้ง

 

วันนี้  16 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง มอบปัจจัยการผลิตอาหารปลากินพืช แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ให้ความรู้ด้านวิชาการและมอบปัจจัยการผลิต ณ อาคารโอท็อป ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง โดยนายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดงเป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต ดังนี้
  อาหารปลากินพืช รายละ 1 กระสอบๆละ 20 กิโลกรัม  และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรายละ 2,000 ตัว