ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนางนริสรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ดำเนินการจัดหาสถานที่ และอำนวยความสะดวกในจำหน่ายปลานิลสด ราคา กิโลกรัมละ 55 บาท

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนางนริสรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ดำเนินการจัดหาสถานที่ และอำนวยความสะดวกในจำหน่ายปลานิลสด ราคา กิโลกรัมละ 55 บาท 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนางนริสรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ดำเนินการจัดหาสถานที่ และอำนวยความสะดวกในจำหน่ายปลานิลสด ราคา กิโลกรัมละ 55 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid 19 และช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีปลานิลบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาด และบริการจำหน่ายถึงที่ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เวลา 08.00 น. จำนวน 500 กิโลกรัม ครับ