ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 95 ครั้ง

 

วันที่ 5 พฤษถาคม 2564 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน โดยมีนายวิทยา  มูลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานที่ประชุม 
    วันนี้ประมงอำเภอฯ ได้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านการประมง ดังนี้
     1. ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นทึ่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564
     2.มาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือประมงทำการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำสาขา  ดังนี้
     2.1 ห้ามใช้เครื่องมืออวน หรือข่ายซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำ ทำการประมง
     2.2 ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง
     2.3 ห้ามใช้เครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ทำการประมง