ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการรับพ่อ-แม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาวจัดส่งให้ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการรับพ่อ-แม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาวจัดส่งให้ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 120 ครั้ง

 

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564  นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติเชื้อชม เจ้าพนักงานประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการรับพ่อ-แม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาวที่ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จัดส่งให้ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย พร้อมตรวจสอบขนาดลูกปลาตะเพียน อายุ 1 เดือน พบว่าลูกปลามีขนาด 1-2.5 เซนติเมตร