ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 59 ครั้ง

 

ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง เดินทางไปศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี (ดอนมดแดง) เพื่อลำเลียงพ่อ – แม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 150 ตัว ที่ได้จากการอนุเคราะห์จากศูนย์ฯ บรรจุใส่ถังไฟเบอร์ขนาด 2,000 ลิตร ไปยัง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านยางน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นพ่อ แม่พันธุ์ ในการเพาะขยายพันธุ์ปลา ตามกิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาในบ่อดิน ทั้งนี้ การขนย้ายพ่อ แม่พันธุ์ปลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการเพาะพันธุ์ และลดความเครียดของพ่อ แม่พันธุ์ปลา ตลอดจนลดความสูญเสียพ่อ แม่พันธุ์ปลา ก่อนที่จะทำการผสมพันธุ์ปลาลงบ่อดิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีแผนให้เจ้าหน้าที่และประมงอำเภอได้ฝึกและมีส่วนร่วม เพื่อฝึกทักษะ ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนได้
2. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปีผลผลิต 2563 ปีปฏิบัติงาน 2564 ผ่านระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแผนการสำรวจสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมีเป้าหมาย 1,690 ตัวอย่าง ซึ่งวันนี้ดำเนินการได้ 181 ฟาร์ม เนื่องจากเกิดปัญหาการลิงค์ข้อมูลในระบบ Fisheries Map และการบันทึกแบบสำรวจ สป. 6 - 1  ไม่ตรงกับข้อมูลสัตว์น้ำเบื้องต้น จึงทำให้เกิดความล่าช้า จากการปรับปรุงข้อมูลทั้ง 2 ระบบให้ตรงกัน แต่กลุ่มฯ มีความพยายามที่จะบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จตามแผนที่กรมมอบหมาย