ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบประจำเดือนพฤษภาคม 2564  โดยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 โดยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และได้ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์ เฟตบุ๊ค ของหัวหน้าส่วน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี