ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มปลากระชังในการจำหน่ายปลานิลกระชัง และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขื่องใน ณ ห้องที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มปลากระชังในการจำหน่ายปลานิลกระชัง และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขื่องใน ณ ห้องที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 74 ครั้ง

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มปลากระชังในการจำหน่ายปลานิลกระชัง ราคา กิโลกรัมละ 55 บาท จำนวน 430 กิโลกรัม บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขื่องใน ณ ห้องที่ว่าการอำเภอเขื่องใน นำข้อราชการด้านประมง ได้แก่ ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอเขื่องใน  การใช้รอบพับได้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนตัว เป็นต้น