ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการเยี่ยมเยียน และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการประมง ปี 2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการเยี่ยมเยียน และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการประมง ปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศุภวัฒน์  เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการเยี่ยมเยียน และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการประมง ปี 2564 ราย นายนิคม โลหะกุล ได้ดำเนินกิจกรรมเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกบจำหน่าย 
ในรุ่นที่ 1 จำหน่ายได้เป็นเงิน 24,000 บาท
รุ่นที่ 2 จำหน่ายได้เป็นเงิน 7,000 บาท ยังเหลือรอจำหน่ายอีก 20,000 ตัว และรุ่นที่ 3 จะนำลงบ่ออนุบาลเย็นนี้   และเกษตรกรขอขอบคุณกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ มา ณ ที่นี้
ที่ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 5,000 บาท เกษตรกรได้นำมาดำเนินการขยายบ่ออนุบาลเพิ่มจาก 4 บ่อ เป็น 9 บอ ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น