ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ณ ตลาดสดเทศบาล   ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ณ ตลาดสดเทศบาล   ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

วันที่  3 พฤษภาคม 2564
 น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ณ ตลาดสดเทศบาล  
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่าย 2 ราย โดยกำหนดราคาสัตว์น้ำแต่ละชนิดดังนี้
1. ปลานิลสด ราคา กก.ละ 80 บาท
2. ปลาดุกราคา กก.ละ 70 บาท
 ซึ่งปลาทั้ง 2 ชนิดเป็นสัตว์น้ำที่มีแหล่งผลิตมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
 จากสถานะการณ์ โควิด ผู้ค้าสัตว์น้ำแจ้งว่า ยอดขายเดือนนี้ลดลง จากที่เคย
ขายได้วันละ 100-200 กก. ลดเหลือ
วันละ 50-60 กก. ผู้บริโภคไม่ค่อยมาเดินตลาด และจะเลือกซื้อเป็นอาหารปรุงสุก
เพื่อใช้เวลาอยู่ในตลาดให้น้อยที่สุด