ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 105 ครั้ง

 

วันที่ 3 พฤษถาคม 2564 เวลา08.30 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    ซึ่งในวันนี้ประมงอำเภอฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมง เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือประมงทำการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือลำน้ำสาขา เพื่อขอความอนุเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1. ห้ามใช้เครื่องมืออวน หรือข่ายซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ำ ทำการประมง
     2. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง
     3. ห้ามใช้เครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ทำการประมง