พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญ ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญ ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนกงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญ ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในครั้งนี้