ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ปลานิลกระชัง ณ บริเวณแม่น้ำชี บ้านโนนจานใหม่ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรั.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรา.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานร.. [2021-06-18 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ในพื้นที่ ตำบลสอง.. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2564  .. [2021-06-18 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ.. [2021-06-18 ] เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงร่วมบันทึกวีดีโอประชาสัมพันธ์วันถ.. [2021-06-18 ] ประมง?พิบูล?ฯประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำตำบลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่?อำเภอ?.. [2021-06-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ปลานิลกระชัง ณ บริเวณแม่น้ำชี บ้านโนนจานใหม่ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |  อ่าน: 157 ครั้ง

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ปลานิลกระชัง รายนายพิเชษฐ์ บุญจันทร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ณ บริเวณแม่น้ำชี บ้านโนนจานใหม่ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีท้องถิ่นอำเภอ, สรรพากรอำเภอ,สัสดีอำเภอ, ประมงอำเภอ, ปลัดอำเภอ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังตำบลท่าไหร่วมกิจกรรมดังกล่าว