กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเปิดจับปลาหากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

 วันที่ 9 เมษายน 2564   เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน นายธีระศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหนองครก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมเปิดจับปลา...หากุ้งใหญ่ ณ หนองแวงยาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยมีเซียนแหเข้าร่วม 350 คน จำหน่ายบัตรละ 100 บาท แถมเสื้อฟรี 1 ตัว
ปลาที่จับได้ ปลาจีน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ กุ้งก้ามกราม เป็นต้น
“เพิ่มทรัพยการสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ สร้างรายได้ให้ชุมชน”
ทั้งนี้ได้มีรางวัลพิเศษสำหรับเซียนแหที่จับปลาได้ขนาดใหญ่สุดรับเงินรางวัล 500??300??200 บาท ตามลำดับ
รางวัลกุ้งใหญ่ที่สุด 1 รางวัล 300 บาท
รางวัลจับกุ้งก้ามกรามได้มากที่สุด 1 รางวัล 300 บาท
รางวัลพิเศษจับฉลากคนได้กุ้งก้ามกรามอีก 1 รางวัล 300 บาท