ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน และลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรรายนายปรีชา สารบูรณ์ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี