การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผิดกฏหมาย ให้กับชาวประมงที่ทำการประมงในแม่น้ำโขง ณ ศาลากลางบ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผิดกฏหมาย ให้กับชาวประมงที่ทำการประมงในแม่น้ำโขง ณ ศาลากลางบ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร นายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำการประมงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผิดกฏหมาย ให้กับชาวประมงที่ทำการประมงในแม่น้ำโขง ณ ศาลากลางบ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ชาวประมงตระหนักถึงการทำการประมงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำลดน้องลงตามไปด้วย 
จึงได้เน้นย้ำให้ชาวประมงทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฏหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือการทำการประมงในแม่น้ำโขงด้วยการดำน้ำยิงปลาในช่วงที่แม่น้ำโขงใสไร้ตะกอนซึ่งทำให้สามารถยิงปลาขนาดใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป