การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!!

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!!  

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

“หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือ เป๋าฮื้อน้ำจืด มีชื่อภาษาอังกฤษ
Golden Apple Snail เป็นหอยทากน้ำจืด ( freshwater snail ) มีฝาเดียว เป็นหอยวงศ์เดียวกับหอยโข่งของบ้านเรา ( apple snail , Pila spp. ) แต่หอยเชอรี่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ แพร่กระจายสู่ทวีปเอเชียโดยชาวญี่ปุ่น ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป หอยเชอรี่มี 2 พวก ได้แก่

   1. หอยเชอรี่เปลือกสีน้ำตาล เนื้อและหนวดมีสีเหลือง

    2. หอยเชอรี่เปลือกสีเขียวเข้มปนดำและมีแถบสีดำจางๆพาดตามความยาว เนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อน มีรูปร่างค่อนข้างกลมผิวเปลือกเรียบ การหมุนของเปลือกเป็นเกลียววนขวา เมื่อโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 83 มิลลิเมตร หนัก 165 กรัม เคลื่อนที่โดยใช้ foot  (ตีนหอย)

อุปนิสัยการกินอาหาร
     หอยเชอรี่กินพืชน้ำได้เกือบทุกชนิดที่มีลักษณะไม่อ่อนนิ่ม เช่น แหน แหนแดง ไข่น้ำ ผักบุ้ง ผักกระเฉด สาหร่ายต่างๆ ยอดอ่อนผักตบชวา ต้นกล้าข้าว คะน้าแม๊กซิโก มะละกอรวมถึงซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

-หอยเชอรี่มีเพศแยกได้จากความนูนมากน้อยของแผ่นoperculum

-ถ้าหากนูนมากเป็นหอยเพศผู้

-อายุประมาณ 3 เดือน มักจะจับคู่ผสมพันธุ์กันราว 12 ชั่วโมง

- 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ส่วนมากเป็นเวลากลางคืน

- ไข่มีสีชมพูสดเกาะติดอยู่กัน 2-3 นิ้ว 

- ความดกไข่ประมาณ ไข่ 388-2,000 ฟอง 

วิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่

1.เตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงหอยเชอรี่ เช่น กระชังในบ่อดิน
บ่อซีเมนต์ โดยใส่พืชน้ำ แหน ผักตบ ผักบุ้ง ทางมะพร้าว เศษไม้ สำหรับไว้ให้หอยเชอรี่เกาะ

2.รวบรวมไข่ (สีชมพูแก่ค่อนไปสีเทา) หรือหอยเชอรี่พ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด เพื่อนำมาปล่อยในพื้นที่เลี้ยงที่เตรียมไว้ เลี้ยงระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จับขาย ขนาดประมาณ 50 – 60 ตัว/กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 50 – 80 บาท ขายตามร้านส้มตำ และร้านอาหารอีสานทั่วไป

ข้อมูลโดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี