ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาด เพื่อสอบถามข้อมูลการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดนัดบ้านนาดู่ ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาด เพื่อสอบถามข้อมูลการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดนัดบ้านนาดู่ ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

 วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจตลาด เพื่อสอบถามข้อมูลการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดนัดบ้านนาดู่ ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า ทุกเช้าวันเสาร์ และเย็นวันพุธ ของทุกสัปดาห์
     ในวันนี้ พบแม่ค้าจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 1 ราย สินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย
    1. ปลานิล ราคา 75 บ. ปริมาณการขาย 180 กก./ด.
    2. ปลาช่อน.ราคา 100 บ. ปริมาณการขาย 160 กก./ด.
    3. ปลาดุก ราคา 70 บ. ปริมาณการขาย 120 กก./ด.
    4. ปลายอน.ราคา 130 บ. ปริมาณการขาย 40 กก./ด.
    5. ลูกฮวกบีบไส้ ราคา 200 บ. ปริมาณการขาย 40 กก./เดือน