ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตด้านการประมง) ม.10 ต.นาดี   อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตด้านการประมง) ม.10 ต.นาดี   อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

   วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนายสำรง มาคะวงค์ ผู้ใหญ่บ้านนาดู่เหนือ ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี จัดประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตด้านการประมง) ซึ่งได้คัดเลือกแหล่งน้ำ หนองควายน้อย ม.10 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ
     ที่ประชุมในวันนี้ได้ทำการคัดเลือกและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ธนาคารผลผลิตด้านการประมงฯ จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นผู้นำของชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ ธนาคารผลผลิตด้านการประมง และประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้านนาดู่เหนือ ม.10 ต.นาดี   อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี