จ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด 5 ส.บริเวณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

จ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด 5 ส.บริเวณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 28 ครั้ง

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด 5 ส.บริเวณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย