ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการติดตามผลการฟักไข่ปลาตะเพียนขาว ที่เพาะพันธุ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ข้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำ.. [2021-05-18 ] การอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri M.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจติดตามกิจกรรมเครือข่ายประมง หลังได้รับงบประมาณสนั.. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอตาลสุม .. [2021-05-18 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานีลงพื้นที.. [2021-05-17 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุบลราชธา.. [2021-05-17 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหนาที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ] การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม.. [2021-05-17 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการติดตามผลการฟักไข่ปลาตะเพียนขาว ที่เพาะพันธุ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ข้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-17  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการติดตามผลการฟักไข่ปลาตะเพียนขาว ที่เพาะพันธุ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ข้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ ผลลูกปลาฟักออกเป็นตัว มีอัตราการฟักไข่ที่ดี และลูกปลาแข็งแรงดี จึงปล่อยลงในบ่อดินเพื่ออนุบาลตามลำดับ พร้อมมอบไข่ และอาหารลูกปลาวัยอ่อนแก่ จนท.โครงการฯ ใช้อนุบาลลูกปลาต่อไปครับ