ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ... [2020-11-02 ] แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกันลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสั.. [2018-07-20 ] หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว.. [2018-03-02 ] องค์ความรู้ การตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น (ทางกายภาพ).. [2018-02-22 ] การวิเคราะห์เส้นทางนำเข้า-ส่งออก ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์.. [2018-02-22 ] ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิ.. [2018-02-12 ] ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที.. [2018-02-12 ] ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศ.. [2017-07-17 ] ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำ .. [2017-02-28 ]

ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |  อ่าน: 988 ครั้ง

 

ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และชี้แจงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญประชุมผู้ประกอบการ หรือผู้แทน นำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา