ที่ตั้งหน่วยงาน 


สถานที่ตั้ง : ด่านตรวจประมงสุรินทร์

จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

โทร 0 4455 9088

E-Mail : surinfishquarantine@gmail.com