ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำ


ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำ  


ระหว่งวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง และหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานจุดตรวจบูรณาการร่วมช่องจอม  ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ป้องกันการกระทำผิดกฏหมาย ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิด