ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ... [2020-11-02 ] แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกันลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสั.. [2018-07-20 ] หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว.. [2018-03-02 ] องค์ความรู้ การตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น (ทางกายภาพ).. [2018-02-22 ] การวิเคราะห์เส้นทางนำเข้า-ส่งออก ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์.. [2018-02-22 ] ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิ.. [2018-02-12 ] ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที.. [2018-02-12 ] ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศ.. [2017-07-17 ] ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำ .. [2017-02-28 ]

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |  อ่าน: 858 ครั้ง

 

วันที่ 18 มกราคม 2561 ด่านตรววจสัตว์น้ำจังหวัดสุริทร์ ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่อง ระเบียบการนำ-เข้าส่งออกสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ 2558 พระบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง