ต้อนรับ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-09-02 ] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-05-20 ] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.. [2021-04-02 ] การรับสมัคสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน.. [2021-03-19 ] ต้อนรับ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการ.. [2021-03-03 ] ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน.. [2021-02-23 ] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ”.. [2021-02-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |  อ่าน: 165 ครั้ง

 

      วันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร โดยมี นายสุชาติ จุงอดุง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานงบลงทุนในการปรับปรุงบ่อดินของศูนย์ฯ ให้เร่งรัดผู้รับจ้างรีบเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง เพื่อจะได้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนางานด้านวิชาการ การเลือกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จะนำมาทำงานวิจัย ตลอดจนให้มีการดำรงรักษาสายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่ต่อไป