ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-09-02 ] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-05-20 ] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.. [2021-04-02 ] การรับสมัคสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน.. [2021-03-19 ] ต้อนรับ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการ.. [2021-03-03 ] ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน.. [2021-02-23 ] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ”.. [2021-02-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |  อ่าน: 158 ครั้ง

 

           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายสุชาติ  จุลอดุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ตามแนวทางการปฏิบัติในช่วงที่มีการ      แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี ดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เป็นประธานการประชุม

           การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ รับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข       ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ที่วางไว้