ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย (ด้านประมง)


[2023-03-09] วิดีโอแนะนำศูนย์ ฯ.. [2022-07-07] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวีย.. [2022-05-19] ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย (ด้านประมง).. [2022-04-27] กิจกรรมทำความสะอาด“ Big Cleaning Day ”.. [2022-04-27] “ สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนากระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1 ”.. [2021-09-02] ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-05-20] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-04-20] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย (ด้านประมง) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

หน้าฝนมาแล้ว !!! กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฤดูฝนของประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเสียหาย