“ สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนากระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1 ”


[2023-03-09] วิดีโอแนะนำศูนย์ ฯ.. [2022-07-07] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวีย.. [2022-05-19] ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย (ด้านประมง).. [2022-04-27] กิจกรรมทำความสะอาด“ Big Cleaning Day ”.. [2022-04-27] “ สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนากระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1 ”.. [2021-09-02] ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-05-20] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-04-20] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

“ สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนากระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1 ” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

       วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสุชาติ จุลอดุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรม“ สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนากระทรวงเกษตรฯ” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร

   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี 4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานหลักได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์ฯได้จัดเตรียมลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดและพันธุ์ปลาสวยงามมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชนิดสัตว์น้ำที่ศูนย์ฯ ได้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ