ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์

ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-09-02 ] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-05-20 ] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.. [2021-04-02 ] การรับสมัคสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน.. [2021-03-19 ] ต้อนรับ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการ.. [2021-03-03 ] ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน.. [2021-02-23 ] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ”.. [2021-02-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์ 

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |  อ่าน: 92 ครั้ง

 

        วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

        นายสุชาติ จุลอดุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

       ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมประมงได้กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอชุมพร 1, กุ้งขาวสิชล 1,  หรือกุ้งก้ามกราม มาโคร 1 และมีข้อแนะนำให้หน่วยงานช่วยกันเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น เช่น ปลาหุด และปลาหวด ที่พบในพื้นที่ภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไป