ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์


[2023-03-09] วิดีโอแนะนำศูนย์ ฯ.. [2022-07-07] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวีย.. [2022-05-19] ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย (ด้านประมง).. [2022-04-27] กิจกรรมทำความสะอาด“ Big Cleaning Day ”.. [2022-04-27] “ สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนากระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1 ”.. [2021-09-02] ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-05-20] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-04-20] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

        วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

        นายสุชาติ จุลอดุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

       ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมประมงได้กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอชุมพร 1, กุ้งขาวสิชล 1,  หรือกุ้งก้ามกราม มาโคร 1 และมีข้อแนะนำให้หน่วยงานช่วยกันเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น เช่น ปลาหุด และปลาหวด ที่พบในพื้นที่ภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไป