ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์

ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-09-02 ] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-05-20 ] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.. [2021-04-02 ] การรับสมัคสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน.. [2021-03-19 ] ต้อนรับ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการ.. [2021-03-03 ] ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน.. [2021-02-23 ] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ”.. [2021-02-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ 

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |  อ่าน: 210 ครั้ง

 

กองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ดำเนินการจัดประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ โดยเป็นการประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตของกรมประมง ผู้เพาะพันธุ์ปลานิลเเละได้รับการรับรองมาตฐานฟาร์มพ่อเเม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์เเละมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง วันที่ 21 กันยายน 2564