ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


[2023-03-09] วิดีโอแนะนำศูนย์ ฯ.. [2022-07-07] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวีย.. [2022-05-19] ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย (ด้านประมง).. [2022-04-27] กิจกรรมทำความสะอาด“ Big Cleaning Day ”.. [2022-04-27] “ สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนากระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1 ”.. [2021-09-02] ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-05-20] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-04-20] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เเละผลการประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564