กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ต้อนรับรองอธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมศูนย์.. [2021-09-02 ] ประชาสัมพันธ์การประกวดฟาร์มเกษตรกรเเละหน่วยผลิตพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำตา.. [2021-05-20 ] ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] ประกาศกองวิจัยเเละพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. [2021-04-20 ] กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน.. [2021-04-02 ] การรับสมัคสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน.. [2021-03-19 ] ต้อนรับ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการ.. [2021-03-03 ] ประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน.. [2021-02-23 ] วิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ”.. [2021-02-18 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |  อ่าน: 147 ครั้ง

 

           วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสุชาติ จุงอดุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร มอบหมายให้นายวีระ สาครขำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนสาธิตขั้นตอนการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลแดงแปลงเพศเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมง โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้เกษตรกรผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้