วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560

กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” .. [2020-03-13 ] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ย.. [2019-10-09 ] ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561.. [2018-09-18 ] ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. [2018-03-15 ] รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติ.. [2018-03-11 ] ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต.. [2018-02-21 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ P.. [2017-05-15 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560  

 เผยเเพร่: 2017-05-15  |  อ่าน: 989 ครั้ง

 

วันที่ 6 เมษายน 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ประชุมชี้แจง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออก เรือประมงพาณิชย์  พร้อมประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4  และปัญหาอุปสรรคในการแจ้งเรือเข้าออก ของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ สมาคมประมงจังหวัดระนอง