การฝึกอบรมการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์

วิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง.. [2021-02-24 ] การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน.. [2021-02-17 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2564.. [2021-02-11 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564.. [2021-02-08 ] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2021-01-15 ] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2020-11-26 ] การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2020-11-23 ] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2020-11-16 ] การฝึกอบรมการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2020-10-22 ] การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. [2020-10-01 ]
อ่านทั้งหมด 

การฝึกอบรมการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 เผยเเพร่: 2020-10-01  |  อ่าน: 322 ครั้ง

 

 

(เอกสารแนบ 1) การฝึกอบรมการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

แบบฟอร์มกรอกใบสมัครผู้เข้ารับการอบรมรวม (แนบ 3-5)