การประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร


[2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-04-27] การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.. [2023-04-25] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวณาตยา ศรีจันทึก รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง โดยมีนายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์