การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

[2022-01-14] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565.. [2022-01-11] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565.. [2021-11-30] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564.. [2021-11-22] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564.. [2021-11-15] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-11-03] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564.. [2021-10-19] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-21] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-08-27] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-27 |  อ่าน: 105 ครั้ง

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 3พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจาก
ติดราชการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2564 โดยมีการติดตามเรื่องตามข้อสั่งการ จำนวน 3 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบจำนวน 1 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง และวาระอื่นๆ

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.10 น.