การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564.. [2021-07-13 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564.. [2021-06-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564.. [2021-06-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564.. [2021-06-01 ] การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในท.. [2021-05-13 ] การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ.. [2021-05-07 ] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1.. [2021-04-29 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอ.. [2021-04-20 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 5/2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 141 ครั้ง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

 ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง

ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้เนื่องจากพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายติดภารกิจ จึงมอบหมายพลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน มีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นเลขานุการ โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องเร่งด่วน จำนวน 2 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  14.30 น.