การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564.. [2021-11-30 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564.. [2021-11-22 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-11-15 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564.. [2021-11-03 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-10-19 ] การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยว.. [2021-09-29 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสา.. [2021-09-21 ] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภ.. [2021-08-27 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564.. [2021-08-12 ] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่าง.. [2021-08-02 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 342 ครั้ง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้เนื่องจากพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายติดภารกิจ จึงมอบหมาย พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน มีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ทำ เลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  15.15 น.