ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง


[2022-05-11] การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-05-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-01-26] อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] โครงสร้างศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์).. [2021-07-07] รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.).. [2021-03-06] ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. [2021-03-06] เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง..

ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง 


 วันที่ 4 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ ประกอบไซกุ้ง ลักลอบทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ของกลางประกอบด้วย 1.อวนมุ้งเขียว ขนาดความยาวประมาณ 200 เมตร จำนวน 1 ผืน 2.ไซกุ้ง จำนวน 4 ลูก 3.สัตว์น้ำจืดขนาดเล็ก ประมาณ 5 กิโลกรัม จึงได้นำของกลางพร้อมบันทึกการตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ตาม ปจว.ข้อที่ 4 เวลา 11.00 น. ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์ชาติ เหล่าสักสาม เป็นพนักงานสอบสวน