เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 

 เผยเเพร่: 2019-09-02  |  อ่าน: 208 ครั้ง

 

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ศปจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ณ บ้านท่าเรือภูสิงห์ (หมู่บ้านชาวประมงริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว) ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชนและชาวประมง เพื่อกำหนดกฎกติกา มาตรการ ที่บังคับใช้ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน และได้ร่วมกันจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์