ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง


[2022-05-11] การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-05-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-01-26] อำนาจหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] โครงสร้างศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์.. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)).. [2022-01-26] จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (ศปจ.กาฬสินธุ์).. [2021-07-07] รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สขร.).. [2021-03-06] ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. [2021-03-06] เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง..

ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง 


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ศปจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ได้ตรวจพบมีผู้ลักลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำประกอบไซกุ้ง บริเวณบ้านหนองแฝก ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ทำการตรวจยึดรื้อถอน ประกอบด้วยอวนมุ้งเขียว ขนาดความยาว 150 เมตร จำนวน 1 ผืน ไซกุ้ง จำนวน 2 ลูก ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ที่ สภ.หนองกุงศรี #ปีนี้ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและลำน้ำสาขามีความอุดมสมบูรณ์มาก ถึงแม้ศูนย์ฯ ได้พยายามชี้แจงประชาสัมพันธ์อยู่ตลอด ก็ยังมีพี่น้องชาวประมงบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนดัดแปลงเครื่องมือทำการประมงเพื่อให้จับสัตว์น้ำได้ครั้งละมากๆ ศูนย์ฯ เน้นการใช้มาตรการ "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุม" กับนโยบาย "ป้อง ปราม ปราบ" ก็ยังมีส่วนน้อยที่ฝ่าฝืนก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไป เพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนของทรัพยากรและการประกอบอาชีพต่อไป#