การบริหารจัดการ 


 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ตามนโยบายของผู้บริหาร