เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 


 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธ์ุ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์  ยาใจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธ์ุ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์  ยาใจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก