กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 2566


กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 2566 


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย สำรวจพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน นำสำรวจพื้นที่