ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 


 วันที่ 17 ต.ค. 65 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ นายวิระ จิตรสุวรรณ มอบหมายให้ นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 และ รถยนต์รายการ หมายเลขทะเบียน 1ขร 8542 กทม. ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดย นายศุภสิทธิ์ กอดจริงยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธิ์ุ และ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฒสินธ์ุ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ บ้านสะดำศรี หมู่ 8 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 
  ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ช่วยขนย้ายชาวบ้าน และสัตว์เลี้ยงออกจากที่อยู่อาศัย จำนวน 15 ราย
- สถานการน้ำเริ่มลดลง ประมาณ 5 ซม.