ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 


 วันที่ 18 ต.ค. 65 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ นายวิระ จิตรสุวรรณ มอบหมายให้ นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 และ รถยนต์รายการ หมายเลขทะเบียน 1ขร 8542 กทม. ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ บ้านสะดำศรี หมู่ 8 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 
  ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- นำนักข่าวช่อง 9 Mcot ลงเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 สำรวจพี่น้องประชาชน ที่ประสงค์ ขออยู่เฝ้าทรัพย์สินภายในบ้านของตนเอง  จำนวน 11 ราย 
- สถานการณ์น้ำ ทรงตัว แต่มีน้ำไหลแรง ตามทางสัญจรภายในชุมชน