การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 


   วันที่ 11 พ.ค. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 14 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ และลำน้ำสาขาต่างๆ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ทำการรื้อถอนทำลายเครื่องมือประมง (อวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ) จำนวน 2 ผืน บริเวณพื้นที่ บ้านโคกกลาง หมู่ 7 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์  
ข้อหา ลักลอบใช้เครื่องมืออวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ดังนี้
  1.อวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ กว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร จำนวน 2 ผืน 
จึงได้ทำบันทึกพร้อมนำของกลาง ส่ง พงส. สภ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป