ปฏิบัติหน้าที่ 


วันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายศุภกิจ สมฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติงานโครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ทำการประมง ในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และ จ.ตาก

ผลการปฏิบัติงาน

๑.ทำการรื้อและตรวจยึดข่าย จำนวน ๑๓ ผืน เบ็ดราว จำนวน ๕ สาย บริเวณแม่น้ำปิง ห้วยแม่หาด เขตพื้นที่ตำบลมืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยไม่พบผู้กระทำความผิด