วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อ แนะนำ ให้คำปรึกษา โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564

จังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง สำนักงานท่องเที่ยวและก.. [2021-02-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดประชุมให้ความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรเครือข่า.. [2021-02-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดประชุมให้ความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรเครือข่า.. [2021-02-15 ] วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง หน่วยงาน.. [2021-02-04 ] วันที่ 2 กุมภาพันธ์? 2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยป้องก.. [2021-02-04 ] นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว.. [2021-01-29 ] นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เยี่ยมชมฟาร์มเพาะปลากัด ในพื้นที่ต.. [2021-01-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเ.. [2021-01-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรฟาร์ม.. [2021-01-14 ] นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดระยอง เกษตร.. [2021-01-11 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อ แนะนำ ให้คำปรึกษา โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564  

 เผยเเพร่: 2021-01-11  |  อ่าน: 77 ครั้ง